(021) 75872399
  (021) 75872499
  Berita   Kegiatan   Galeri   Fasilitas   Kontak

Struktur Organisasi

A   Pimpinan dan Koordinator Bidang

 

Kepala Sekolah                                : Hasan Umar, S.Pd.

Wakil Kepala Sekolah                       : Dadyo Basuki, S.Pd.

Koordinator Bidang                          :


No

Bidang

Nama

1

Kurikulum

M. Iskandar Z, S.Psi.

2

Keagamaan

M. Amar, Lc.

3

Kemuridan

Dra. Idawati

4

Ketahanan Sekolah

Ir. Hj. Wiwit Parminta

5

Humas dan TI

Fachrul Nur Fajar S.Pd.

6

Sarana dan Prasarana

Suwartini, S.Pd.


TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

LIHAT DISINI